Privacy Verklaring

Home/Privacy Verklaring
Privacy Verklaring 2017-11-24T08:36:08+00:00

Wepje.nl houdt zich aan de geldende Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), deEuropese richtlijnen en de algemeen aanvaardbare normen van goed fatsoen en geldende gedragsregels voor internetgebruik en communicatie.

Het verstrekken van persoonsgegevens
Uitgangspunt van wepje.nl is dat een gebruiker te allen tijde zelf de keuze heeft wel of niet gegevens in tevoeren. Het verstrekken van persoonsgegevens is daarom een bewuste keuze van de gebruiker. Wepje.nl  kan bij het aanbieden van haar diensten vragen om persoonsgegevens. wepje.nl  verzamelt via haar website niet meer persoonsgegevens dan nodig is voor een goede dienstverlening.

De verzamelde persoonsgegevens worden, binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften, gebruikt in het kader van de bedrijfsvoering van wepje.nl  en/of andere aan wepje.nl gelieerde websites en worden niet langer bewaard dan de bedrijfsvoering vereist of dan wettelijk is verplicht.

Omgaan met persoonsgegevens
Het spreekt voor zich dat wepje.nl  zeer zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens.  Deze worden verwerkt in een database en dit wordt ingezet voor het verbeteren van ons design- en optimalisatieproces.

Beheer
Wepje.nl  is van mening dat haar systemen altijd goed moeten functioneren en over voldoende capaciteit moeten beschikken. wepje.nl  spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffenmet als doel de persoonsgegevens van de Afnemer te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich mee brengen.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies worden ook gebruikt om persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoeft u dan niet opnieuw uw gegevens in te voeren. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.Via cookies kunnen wij ook gegevens over het gebruik van de website verzamelen en analyseren. Over de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, vorige en/of volgende bezochte sites en de duur van het bezoek bijvoorbeeld. Deze gegevens worden onder andere gebruikt om onze website te verbeteren en om u te voorzien van relevante informatie.

Links naar andere websites
Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Rechten
Wepje.nl  is transparant over de manier waarop ze met persoonsgegevens omgaat. Deze privacyverklaring is de basis. Als u toch nog vragen hebt over de manier waarop wepje.nl met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u altijd een bericht met uw specifieke vraag sturen aan: info @ wepje.nl

Wijzigen van de privacyverklaring

Wepje.nl houdt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. wepje.nl adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.